Willem H.

Inhoudsindicatie: Zaak Willem H. 1. Beroep op ontbreken van onpartijdigheid rechter, art. 6.1 EVRM. 2. Uitlatingen vz. van de Rb verenigbaar met art. 6.1-2 EVRM? 3. Uitsluiten [...]

EHRM Sebalj vs Kroatië

CASE OF ?EBALJ v. CROATIA (Application no. 4429/09) JUDGMENT STRASBOURG 28 June 2011 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be [...]

Unus testis, nullus testis

Inhoudsindicatie: Art. 342.2 Sv. Unus testis, nullus testis. Vlgs art. 342.2 Sv – dat de tll in haar geheel betreft – kan het bewijs dat verdachte het tlg. feit heeft begaan, door de [...]

Ballenknijper

Inhoudsindicatie: Noodweerexces. Casus: verdachte stelt door een bejaarde man bij zijn testikels te zijn vastgehouden en overmand door intense pijn de man met een zware vaas op het hoofd te [...]

Redelijke termijn

Inhoudsindicatie: Hoge Raad herijkt regels inzake overschrijding van de redelijke termijn. De HR acht het dienstig de uitgangspunten en regels over de inbreuk op het in art. 6.1 EVRM gewaarborgde [...]

Salduz-arrest

Inhoudsindicatie: Rechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor. EHRM 27-11-08, Salduz tegen Turkije. Het opstellen van een alg. regeling van de rechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor gaat de [...]