Begrippenlijst

BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Hoge Raad:
Het hoogste rechtscollege van Nederland.

Cassatie:
De procedure bij de Hoge Raad.

Cassatieschriftuur:
Het verplichte schriftelijke stuk dat de cassatieadvocaat indient met daarin de klachten over de uitspraak van de lagere rechter.

Cassatieadvocaat:
De advocaat die de cassatieschriftuur indient. In cassatie in strafzaken is procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Middelen van cassatie:
De klachten die de advocaat in de cassatieschriftuur heeft geformuleerd tegen de uitspraak van de lagere rechter.

Procureur-Generaal:
De leidinggevende van het Parket bij de Hoge Raad.
Adviseert de Hoge Raad in cassatieprocedures.

Conclusie AG:
Het advies van de Procureur-Generaal of Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad in cassatieprocedures.

Aanzegging:
De brief die de Hoge Raad aan de verdachte stuurt waarin de ontvangst van het strafdossier wordt bevestigd. In die brief wordt ook meegedeeld dat de verdachte een advocaat nodig heeft die binnen 60 dagen een schriftuur moet indienen.

Arrest:
De uitspraak van de Hoge Raad. Ook de uitspraak van een Gerechtshof wordt arrest genoemd. Een uitspraak van een rechtbank noemt men een vonnis.