De cassatieschriftuur

EEN SPECIALISME

De cassatieschriftuur
De cassatieschriftuur is het schriftelijke stuk dat de advocaat van de verdachte moet indienen bij de Hoge Raad. Daarin staan de klachten tegen de uitspraak van de lagere rechter. De schriftuur is daarmee een belangrijk onderdeel van de cassatieprocedure. Zo belangrijk zelfs dat als die niet op de juiste manier wordt ingediend de Hoge Raad de zaak niet in behandeling neemt. Zo mag alleen een in Nederland ingeschreven advocaat de schriftuur indienen. De Hoge Raad accepteert dan ook geen schrifturen of brieven van de verdachte met klachten over de uitspraak. Ook moet de schriftuur op tijd ontvangen zijn, meestal binnen 60 dagen nadat de verdachte een brief (de zogenaamde aanzegging) heeft ontvangen waarin vermeld is dat de Hoge Raad het strafdossier heeft ontvangen. De Hoge Raad is hierin heel streng, te laat binnengekomen schrifturen worden niet meer in behandeling genomen. Maar ook de inhoud van de schriftuur moet in orde zijn. In de schriftuur moeten de ‘middelen van cassatie’ zijn vermeld. Een cassatiemiddel is volgens de Hoge Raad: “een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen”. Het komt regelmatig voor dat de Hoge Raad niet correcte schrifturen terzijde schuift, omdat die niet aan de eisen voldoen. Dat een advocaat de schriftuur heeft ingediend is dan ook geen garantie dat dit op de juiste manier gebeurt.

Cassatieadvocaten
Omdat de cassatieprocedure ingewikkeld is en de Hoge Raad zo streng, is het altijd aan te raden om een cassatiespecialist de schriftuur te laten opstellen en indienen. Dat is niet alleen beter voor de verdachte, maar ook voor strafrechtadvocaten zonder voldoende kennis en ervaring in cassatieprocedures. Niet alle strafrechtadvocaten zijn namelijk cassatiespecialist. Dat hoeft ook helemaal niet en veel zeer kundige strafrechtadvocaten vragen dan ook om cassatieadvies en laten het indienen van de schriftuur over aan de cassatieadvocaat. Als de Hoge Raad de zaak dan weer verwijst of terugwijst naar de lagere rechter staat de oorspronkelijke advocaat de verdachte meestal weer bij. De cassatieadvocaten van Meijers | Canatan Advocaten adviseren cliënten en collega advocaten in heel Nederland en voeren indien gewenst voor hen de procedure. Het kantoor is (onder meer) aangesloten bij de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en natuurlijk de Nederlandse Orde van Advocaten.