cassatie-advocaat-slewe-rondje

Mr. F.P. Slewe

CASSATIE ADVOCAAT

Mr. F.P. Slewe heeft jaren ervaring als strafrechtjurist en heeft vele cassatieprocedures voorbereid voor strafrechtadvocaten op zijn vorige kantoor. Sinds hij voor Meijers Canatan Advocaten als strafrechtadvocaat werkt, heeft hij vele cassatieschrifturen ingediend, met als bijzonder specialisme cassatie in ontnemingszaken (een gevolg van de zogenoemde ‘Pluk ze’ wetgeving). Ook buiten de cassatieprocedure geldt mr. Slewe als de ontnemingsspecialist van kantoor.

U vindt op deze pagina enkele van de talloze arresten waarin mr. Slewe als cassatieadvocaat is opgetreden.

Indien u advies of bijstand wenst van mr. Slewe kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020-6383606.

Uitspraken

CASSATIESCHRIFTUUR INGEDIEND DOOR MR. F.P. SLEWE

Hieronder vindt u een kleine selectie van arresten waarin mr. Slewe als cassatieadvocaat is opgetreden:

ECLI:NL:HR:2017:414, 15/05457, NbStr 2017, 133, NJ 2017, 151
Profijtontneming. Toepassing eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 3 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2002:AE3569, ECLI:NL:HR:2013:BY5217 en ECLI:NL:HR:2016:2714. Indien het Hof heeft beoogd toepassing te geven aan art. 36e.3 Sr, blijkt uit de overwegingen van het Hof niet dat aan de in die bepaling gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan. Indien het Hof toepassing heeft willen geven aan art. 36e.2 Sr…
Meer

ECLI:NL:HR:2016:2718, 15/03266
Profijtontneming en witwassen. W.v.v. vastgesteld o.b.v. geldbedragen die in bewezenverklaarde periode zijn gestort op Marokkaanse bankrekening van betrokkene na veroordeling wegens schuldwitwassen. 1. Bedragen die voorwerp zijn van schuldwitwassen. 2. W.v.v. gegenereerd in periode dat schuldwitwassen niet strafbaar was en voorafgaand aan bewezenverklaarde periode…
Meer

ECLI:NL:HR:2015:350, 13/02516
Afwijzing getuigenverzoek. Het verzoek van de verdediging strekt ertoe om de aangeefster als getuige te horen over haar bij de politie afgelegde verklaring (…). ’s Hofs motivering van de afwijzing van het getuigenverzoek schiet dan ook te kort…
Meer

ECLI:NL:HR:2014:2576, 13/05487
Ontoereikende strafmotivering, art. 22b.1 Sr, beperking mogelijkheid opleggen taakstraf. Het Uittreksel Justitiële Documentatie biedt geen steun voor de vaststelling van het Hof dat blijkens dat uittreksel “aan de verdachte in de vijf jaar voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd en die taakstraf is verricht”. ’s Hofs oordeel dat art. 22b Sr van toepassing is, is derhalve niet zonder meer begrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2010:BN0017, 09/01779
Het Hof heeft overwogen dat de AG bij het Hof gemotiveerd heeft aangegeven waarom i.c. van de Richtlijn Aanwijzing kader voor strafvordering (Stcrt. 2008, 19) is afgeweken en verdachte is gedagvaard i.p.v. hem een transactie aan te bieden, maar nu uit het pv ttz. niet blijkt wat deze motivering inhield is ’s Hofs oordeel niet zonder meer begrijpeli…
Meer

ECLI:NL:HR:2010:BM2560, 08/04932 P
Profijtontneming. HR herhaalt dat de uitspraak op een ontnemingsvordering de inhoud dient te bevatten van de bewijsmiddelen waaraan de schatting van het w.v.v. is ontleend (HR LJN BK2125). I.c. heeft het Hof delen van de inhoud van het i.h.k.v. het s.f.o. opgemaakte rapport als bewijsmiddel gebezigd, maar die delen behelzen wat betreft de inkomsten…
Meer